Vol 9, No 1 (2018)

Jurnal Khasanah Ilmu - Maret 2018

DOI: https://doi.org/10.31294/khi.v9i1

Daftar Isi

Dahana Pamungkas, Suryanto - Universitas Gajah Mada
Fathurrahman Nurul Hakim - AKPAR BSI Yogyakarta
Yustisia Kristiana, Michael Thomas Suryadi, Samuel Riyandi Sunarya
PDF
Tri Widianto, Citra Unik Mayasari
PDF
M. Agus Prayudi
PDF
Indri Kholifatun, R. Jati Nurcahyo
PDF
Heni Widyaningsih
PDF
Ubaidillah - AMIK BSI Jakarta, Saghifa Fitriana
PDF
Wisnu Hadi
PDF
Mahyudin - AKPAR STIPARY Yogyakarta, Suradi - AKPAR STIPARY Yogyakarta
PDF