Jurnal Moneter, Jurnal Keuangan, Jurnal Akuntansi, Jurnal Manajemen, Jurnal Perbankan

Journal Sponsorship

Publisher

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Sponsors

Universitas Bina Sarana Informatika