Jurnal Humaniora dan Sosial

Journal Sponsorship

Publisher

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Sponsors

Universitas Bina Sarana Informatika

Sources of Support

APJIKI (Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia)

  • APJIKI