Aplikasi Program untuk Mendiagnosa Penyakit Kandungan Menggunakan Metode Waterfall

Ridwansyah RID

Abstract


Kantung peranakan atau kandungan dalam kehidupan wanita yang berfungsi sebagai tempat untuk benih calon bayi merupakan suatu organ tubuh yang sangat penting. Wanita baru menyadari adanya penyakit kandungan stadium lanjut didalam rahim mereka yang disebabkan kurangnya informasi atau sosialisasi tentang penyakit kandungan, adanya aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kandungan sangat dibutuhkan untuk mengetahui penyakit kandungan sejak dini dengan menghasilkan kemungkinan penyakit kandungan yang diderita berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Sistem ini menggunakan metode waterfall untuk menemukan solusi atau kemungkinan penyakit yang diderita oleh user

Full Text:

PDF

References


Desiani, Anita dan Muhamad Arhami. 2006. Konsep Kecerdasan Buatan. Yogyakarta : Andi Offse

Hidayatullah dan Jauhari. 2014. Pemrograman Web, Informatika.

Kandaga, Tjatur dan Alvin Hafendi Evaluasi dan Usaha Optimalisasi Algoritma Depth First Search dan Breadth First Search dengan penerapan pada aplikasi Rat Race dan Web Peta. 2008. Bandung : Universitas Kristen Marantha Jurnal Informatika Vol. 4. No. 1:39-47.

Kusrini. 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Andi Offset

Kusrini. 2008. Aplikasi Sistem Pakar Menentukan Faktor Kepastian Pengguna dengan Metode Kuantifikasi Pertanyaan. Yogyakarta : Andi

Munawar 2005. Pemodelan Visual dengan UML. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Nugroho, Bunafit. 2007. Panduan Membuat Program Toko Dengan PHP, MySQL dan Dreamweaver.

Prasetya, Retna. 2004. Interfacing Port Pararel dan Port Serial Komputer dengan Menggunakan Visual Basic 6.0. Yogyakarta : Andi

Rohman, Feri Fahrur dan Ami Fauziah. 2008. Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Untuk Menentukan Jenis Gangguan Perkembangan Pada Anak. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. Vol. 6, No. 1:1-23.

Sukamto, Rosa dan Shalahuddin. 2013. Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung : Informatika.

Sutanta, Edhy. 2004. Sistem Basis Data. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tutik, Gusti Ayu Kadek 2009. Penerapan Forward Chaining Pada Program Diagnosa Anak Penderita Autisme. Yogyakarta : Universitas Kristen Duta Wacana Jurnal Informatika Vol. 5, No. 2
DOI: https://doi.org/10.31294/jtk.v3i2.1484

Copyright (c) 2017 Ridwansyah RID

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2442-2436 (print), and 2550-0120


 dipublikasikan oleh LPPM Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License