Author Details

- AMIK BSI Yogyakarta, Paulus Tofan Rapiyanta